دورۀ آموزش فشیال و پاکسازی صورت

دورۀ آموزش کار با تجهیزات و دستگاههای زیبایی و تناسب اندام

دورۀ آموزش کار با دستگاه لیزر موهای زائد

دورۀ آموزش ماساژ

دورۀ آموزش گیاهان دارویی

دورۀ آموزش منشی پزشکی

دورۀ آموزش مشاوره پوست، مو ، زیبایی و لیزر